Home

Nowości

Promocje

Kontakt

Polityka prywatności

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest firma V-Force Sp. Z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu przy ulicy Św. Michała 62, 61-005 Poznań. Skontaktować się z nami można za pomocą telefonu: (61) 877-50-70 oraz poczty e-mail:salon@v-force.pl. Dodatkowe informację można uzyskać przez stronę internetową www.v-force.pl

Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Rekrutacja i zatrudnienie pracowników, stażystów oraz praktykantów.
 1. Sprzedaż motocykli, usług i akcesoriów w z tym powiązanych.
 2. Serwisowanie motocykli.
 3. Reklamowanie i promowanie sprzedawanych produktów i usług drogą elektroniczna jak i poprzez udział w różnego rodzaju imprezach.
 4. Organizowanie konkursów z nagrodami.
 5. Organizowanie jazd testowych.
 6. Nadzorowanie ruchu osobowego na terenie firmy (monitoring wizyjny).
 7. Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach (windykacja, monitorowanie ruchu osobowego) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Nie podanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

Odbiorcami danych osobowych są:

 1. Właściwe podmioty administracji publicznej i samorządowej.
 2. Firmy świadczące usługi, a w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń.
 3. Autoryzowani partnerzy firmy Harley-Davidson, zarówno krajowi jak i zagraniczni, w tym centrala w USA.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji.

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasza spółka nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Państwa dane są przetwarzane poza obszarem EOG. Przekazujemy je do identyfikacji składanych zamówień (imię i nazwisko, dane kontaktowe) do naszej centrali w USA - H-D U.S.A., LLC.

Polityka Prywatności Online Harley - Davidson Inc.
z 6 września 2002 - polityka międzynarodowa – UE

Kim jesteśmy
Harley-Davidson prowadzi niniejszą stronę internetową dla celów własnych, swoich filii oraz jednostek stowarzyszonych ("Harley - Davidson") włączając w to firmy Harley-Davidson Motor Company, Buell Distribution Corporation oraz Buell Motorcycle Company (wszystkie te przedsiębiorstwa zależne oraz stowarzyszone są dalej łącznie nazywane w tym dokumencie "Harley - Davidson/Buell"). Niniejsza polityka prywatności dotyczy praktyk Harley-Davidson/Buell w odniesieniu do zbierania informacji online na stronach www.harley-davidson.com oraz www.buell.com. Nie dotyczy praktyk Harley-Davidson/Buell w stosunku do informacji zbieranych offline (np. poprzez wysyłanie kart pocztowych lub też podczas zlotów, demonstracji itd.) oraz na innych stronach internetowych.

Ta strona internetowa znajduje się na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Harley-Davidson może zbierać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych lub też w innych krajach poza Twoim krajem zamieszkania. Poziom prawnej ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach może nie być tak wysoki, jak w kraju, w którym mieszkasz. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

Zbierane informacje
Harley-Davidson/Buell zbiera Twoje Dane Identyfikacyjne Klienta kiedy odwiedzasz tę stronę i poszukujesz informacji dotyczących jednego z naszych programów, produktów lub też usług (np. programu wynajmu), wstępujesz do naszych społeczności (np. H.O.G.) lub też szukasz innych informacji (np. informacji dla inwestorów). Możesz podać nam swoje Dane Indentyfikacyjne Klienta w trzech miejscach na stronie Harley-Davidson: (1) możesz wypełnić elektroniczny Formularz Zapytania, by otrzymać informacje dotyczące programów, produktów lub usług oferowanych przez Harley-Davidson; (2) możesz zapisać się do grupy H.O.G. ( w niektórych krajach dostępne są formularze elektroniczne dla osób chcących zostać nowymi członkami H.O.G., w innych formularz ma postać pliku PDF, który musi zostać wydrukowany i odesłany) oraz (3) możesz poprosić o przesłanie pewnych informacji dla inwestorów poprzez pozostawienie swoich danych kontaktowych w zakładce "Dla Inwestorów" na naszej stronie. Możesz także przesłać Dane Identyfikacyjne Klienta ze strony internetowej Buell, poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Zapytania w celu uzyskania informacji dotyczących programów, produktów i usług firmy Buell.

Przez "Dane Identyfikacyjne Klienta" rozumie się wszelkie informacje dotyczące osób fizycznych, które mogą być zidentyfikowane, w sposób bezpośredni lub pośredni, za pomocą takich informacji poprzez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub też jednego lub więcej czynników właściwych dla fizycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub też społecznej tożsamości takiej osoby. Zbierane przez nas Dane Identyfikacyjne Klienta mogą zawierać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer prawa jazdy, adres IP, adres strony internetowej, z której zostałeś przekierowany, odwiedzone podstrony naszego serwisu oraz inne informacje dotyczące Twoich aktywności online na naszej stronie. Informacje te mogą zostać połączone z danymi, które są już w posiadaniu Harley-Davidson/Buell, np. czy jesteś właścicielem motocykla Harley-Davidson® lub Buell®, członkiem H.O.G. lub BRAG® itd., lub też informacjami dostępnymi z innych źródeł, np. od naszych dystrybutorów i dealerów.

Wykorzystanie informacji
Harley-Davidson/Buell zbiera i wykorzystuje Dane Identyfikacyjne Klienta w celu udzielenie odpowiedzi na zapytania, marketingu i sprzedaży produktów, programów i usług Harley-Davidson/Buell oraz marketingu i sprzedaży produktów markowych Harley-Davidson/Buell oraz programów i usług oferowanych przez naszych dystrybutorów, dealerów, firm wynajmujących oraz firm należących do naszego Sojuszu Partnerów Biznesowych. "Sojusz Partnerów Biznesowych" to firmy będżc stronami trzecimi, które zawarły umowę z Harley-Davidson/Buell dotyczącą wprowadzenia na rynek, oferowania, sprzedaży, dystrybucji, wsparcia lub też sponsoringu markowych produktów, programów lub usług Harley-Davidson/Buell. Harley-Davidson/Buell może wykorzystywać Dane Identyfikacyjne Klienta do prowadzenia legalnych działań gospodarczych, takich jak ochrona bezpieczeństwa swojej strony internetowej oraz sieci Harley-Davidson/Buell, ochrona przed ewentualna odpowiedzialnością finansową, zaangażowanie w postępowanie windykacyjne, zapobieganie wyłudzeniom, udzielanie odpowiedzi na nakaz sądowy lub też wezwanie do sądu, a także zgodne z prawem lub też prawnie dozwolone zapytanie instytucji rządowej lub organu kontroli.

Harley-Davidson/Buell może przekazywać dane Identyfikacyjne Klienta podmiotom trzecim, które mogą wykorzystywać takie dane dla celów opisanych powyżej. Wśród takich stron trzecich mogą znajdować się dealerzy i dystrybutorzy Harley-Davidson/Buell, firmy będące członkami Sojuszu Partnerów Biznesowych, doradcy, firmy wynajmujące, firmy będące dostawcami produktów i usług (takie jak dostawcy systemów IT) dla Harley-Davidson/Buell oraz, w stopniu wymaganym przez prawo, organy kontroli.

W chwili obecnej Harley-Davidson jest w trakcie ustaleń ze stronami trzecimi, którym przekazywane są takie Dane Identyfikacyjne Klienta, tak by Dane te były wykorzystywane tylko w kontekście umowy (umów) z Harley-Davidson/Buell oraz wyłącznie dla celów określonych powyżej. W tym momencie jednakże żadna ze stron trzecich nie jest zobligowana do takiego wykorzystywania danych i Twoje Dane Identyfikacyjne Klienta mogą być przetwarzanie dla innych celów. Powinieneś wiedzieć, że powyższe trzecie strony mogą przetwarzać Twoje Dane Identyfikacyjne Klienta w Stanach Zjednoczonych lub też w innym kraju poza Twoim krajem zamieszkania. Poziom prawnej ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach może nie być tak wysoki, jak w kraju, w którym mieszkasz.

W wypadku sprzedaży całości lub też części rodziny firm Harley-Davidson/Buell stronie trzeciej, Dane Identyfikacyjne Klientów mogą zostać przekazane takiemu nabywcy jako część aktywów firmy.

Twój Wybór
Kiedy po raz pierwszy wysyłasz swoje Dane Identyfikacyjne Klienta za pomocą naszej strony, prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie formularza zgody, w którym omówiono naszą politykę prywatności oraz sposób zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz przekazywania takich informacji. Jeśli nie akceptujesz warunków naszej polityki prywatności lub też zapisów formularza zgody, nie wysyłaj nam swoich danych.

Po przekazaniu nam swoich Danych Identyfikacyjnych Klienta, przysługuje Ci prawo, by w każdym czasie (1) zażądać, by takie informacje nie były wykorzystywane przez Harley-Davidson/Buell dla celów marketingu bezpośredniego lub też przekazywane stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego oraz (2) otrzymać kopię takich informacji i je poprawić.

Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie swoich Danych Identyfikacyjnych Klienta, zastrzegamy sobie prawo powzięcia rozsądnych kroków mających na celu zweryfikowanie Twojej tożsamości. Nie pobieramy żadnych opłat od osób pragnących skorzystać z powyższych praw.

Jak się z nami skontaktować?
Jeśli chcesz (1) zażądać, by Twoje Dane Identyfikacyjne Klienta nie były wykorzystywane przez Harley-Davidson/Buell dla celów marketingu bezpośredniego lub też przekazywane stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego oraz (2) otrzymać kopię takich informacji i je poprawić, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

Formularz Zapytania.

Jeśli podałeś nam swoje dane na Formularzu Zapytania, musisz skontaktować się ze swoim lokalnym biurem Harley-Davidson/Buell. Informacje kontaktowe:

Niemcy i Austria - Harley-Davidson GmbH, Buell Division, Starkenburgstr. 12, D - 64546 Mörfelden. Wyślij e-mail do: gmbhinfo@harley-davidson.com

Harley-Davidson Benelux - Marketing Department, Customer Database, P.O. BOX 317, NL - 2350 AH Leiderdorp, Nederland. Wyślij e-mail do: contact.benelux@harley-davidson.com

Harley-Davidson Hiszpania - Departamento de Marketing, Avenida Diagonal, 618, 08021 Barcelona, España. Wyślij e-mail do: contact.espana@harley-davidson.com

Harley-Davidson Francja - Europarc, 19 rue Eugène Dupuis, 94043 Créteil Cedex. Wyślij e-mail do: contact.france@harley-davidson.com

Harley-Davidson Włochy - Viale delle Industrie 10/17 - 20020 Arese (MI), Italia, attn. Segreteria Generale. Wyślij e-mail do: H-DITALIA@harley-davidson.com

Harley-Davidson Szwajcaria GmbH - Buckhauserstrasse 26, 8048 Zürich. Wyślij e-mail do: harley-davidson@ms-direct.ch

Harley-Davidson UK - Customer Support, PO Box 17, Pangbourne, Reading, RG8 7JJ. Wyślij e-mail do: customersupport@harley-davidson-uk.info, customersupport@buell-uk.info

Członkowstwo w H.O.G

Jeśli podałeś nam swoje Dane Idntyfikacyjne Klienta w sekcji H.O.G. na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z:


H.O.G. Obsługa Klienta
Globe House
1 Chertsey Road
Twickenham
TW1 1LR
United Kingdom

Tlf.: 00800 1111 2223
Faks: 00800 7766 5566

Informacje dla Inwestorów.

Jeśli podałeś nam swoje Dane Identyfikacyjne Klienta w zakładce Dla Inwestorów na naszej stronie internetowej, skontaktuj się z Działem Kontaktów z Inwestorami Harley-Davidson Inc. Informacje kontaktowe:

Harley-Davidson Investor Relations
Harley-Davidson, Inc.
3700 West Juneau Avenue
Milwaukee, Wisconsin 53208
877-HDSTOCK (grønt nummer)
+1 414 343 4782

Przeczytaj! - Ważne informacje
Kontaktując się z biurem Harley-Davidson, lokalnym biurem H.O.G. lub też Działem relacji z Inwestorami możesz zmienić swoje Dane Identyfikacyjne Klienta zawarte odpowiednio w bazie biura Harley-Davidson/Buell, biura H.O.G. lub też Działu Relacji z Inwestorami. Nie wpłynie to na zawartość Danych Identyfikacyjnych Klienta, które mogą znajdować się w innych bazach. Na przykład, jeśli wyślesz Formularz Zapytania oraz wypełnisz zgłoszenie członkowskie do H.O.G na naszej stronie, a skontaktujesz się jedynie z lokalnym biurem Harley-Davidson/Buell w celu zaprzestania wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych, możesz w dalszym ciągu otrzymywać informacje od H.O.G. Posługując się powyższym przykładem, jeśli nie chcesz by Twoje dane były wykorzystywane w celach marketingowych przez Harley-Davidson/Buell oraz H.O.G. musisz skontaktować się z lokalnym biurem Hareley-Davidson/Buell oraz swoim lokalnym biurem H.O.G. i złożyć w tym celu osobne prośby.

Kontaktując się z biurem Harley-Davidson, lokalnym biurem H.O.G. lub tez Działem relacji z Inwestorami nie dokonasz także żadnych zmian dotyczących swoich Danych Identyfikacyjnych Klienta zawartych w innych bazach prowadzonych przez Harley-Davidson/Buell, które nie mają związku z www.harley-davidson.com. Dotyczy do baz danych zawierających informacje, które mogliśmy zebrać offline, np. podczas zjazdów, rozsyłając karty pocztowe lub też w związku z konkursami oraz losowaniami.

Czym sa pliki „cookie”
Cookies to male pliki tekstowe umieszczane na komputerze uzytkownika w celu gromadzenia standardowych informacji o ruchu internetowym i aktywnosci odwiedzajacych. Pozwalaja sledzic wykorzystanie zasobów witryny, dostosowywac ja do okreslonych preferencji uzytkowników oraz sporzadzac raporty statystyczne dotyczace aktywnosci odwiedzajacych. Wiecej informacji o plikach cookie mozna znalezc pod adresem: www.allaboutcookies.org lub www.youronlinechoices.eu.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki „cookie”
Podobnie jak wiele innych witryn, pliki cookie wykorzystujemy do zapisywania preferencji odwiedzajacych, dzieki czemu mozemy lepiej optymalizowac nasza strone. Dla przykladu, po wybraniu kraju na stronie glównej witryny Harley-Davidson, na komputerze uzytkownika zapisywany jest plik cookie, dzieki czemu, przy kolejnej wizycie, wybrana wczesniej wersja jezykowa wyswietlana jest automatycznie. Pliki cookie oraz inne podobne mechanizmy stosujemy tez do okreslenia, które strony lub informacje sa dla uzytkowników najbardziej przydatne i interesujace. Czasami sa one równiez wykorzystywane do innych podobnych celów. Jednak w zadnym wypadku ani pliki cookie ani inne podobne mechanizmy nie sa uzywane do sledzenia aktywnosci uzytkowników w Internecie czy przechowywania danych osobowych bez zgody ich wlasciciela. Nasza witryna zezwala niezaleznym firmom, takim jak DoubleClick i FastClick, na wysylanie plików cookie w celach reklamowych. Zgodnie z ponizszym opisem opcje te mozna wylaczyc.

Wylaczanie/wlaczanie plików „cookie”
Wiekszosc przegladarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Aby uniemozliwic zapis plików cookie na twardym dysku, nalezy te opcje wylaczyc. Dokladna procedura postepowania znajduje sie w instrukcji obslugi przegladarki. Zapisane wczesniej pliki cookie mozna usunac z dysku w dowolnym momencie. Odmowa akceptacji plików cookie nie oznacza braku dostepu do jakichkolwiek zasobów witryny, jednak transakcje przeprowadzane za jej pomoca moga sie opóznic ze wzgledu na czas potrzebny do ponownego wprowadzenia niektórych danych.

Nasza polityka prywatności danych
W celi uniknięcia nieuprawnionego dostępu do Danych Identyfikacyjnych Klienta, wdrożyliśmy procedury o fizycznym, elektronicznym i zarządczym charakterze.

Zaangażowanie w ochronę prywatności dzieci
Uznajemy wagę problemu ochrony prywatności dzieci. Z tego powodu nie zbieramy i nie przechowujemy informacji o dzieciach, co do których posiadamy wiedzę, że nie przekroczyły 13 roku życia, poza przypadkami, gdzie zezwala na to prawo.

Informacje niezbierane i nieprzechowywane przez Harley-Davidson/Buell
Dystrybutorzy, dealerzy Harley-Davidson/Buell, firmy wynajmujące oraz członkowie Sojuszu Partnerów Biznesowych są jednostkami niezależnymi od Harley-Davidson/Buell. Jednakże, ze względu na więzy biznesowe z tymi firmami, odniesienia do nich znajdują się na naszych stronach internetowych. W niektórych wypadkach mogą one nawet zbierać Dane Identyfikacyjne Klienta za pomocą tych stron. Na przykład, możesz podać swoje dane kontaktowe firmie wynajmującej w zakładce autoryzowanych firm wynajmujących na stronie Harley-Davidson. Twoje dane są przekazywane bezpośrednio firmie wynajmującej - nie przechowujemy ich w naszej bazie danych.

Dodatkowo, na stronie internetowej możesz znaleźć informacje o promocjach sponsorowanych lub też współsponsorowanych przez strony trzecie. Z tytułu sponsoringu takie strony trzecie mogą pozyskać Dane Identyfikacyjne Klienta, które odwiedzający świadomie podają w celu wzięcia udziału w takiej promocji.

Weź pod uwagę: Skontaktowanie się z lokalnym biurem Harley-Davidson/Buell, lokalnym biurem H.O.G. lub też Działem Relacji z Inwestorami nie wpłynie na Twoje Dane Identyfikacyjne Klienta, które znajdują się w bazach danych przechowywanych przez dystrybutorów, dealerów Harley-Davidson, firmy wynajmujące. Członków Sojuszu Partnerów Biznesowych, osób oraz firm będących dostawcami usług dla Harley-Davidson/Buell oraz innych stron trzecich. Nie posiadamy kontroli nad wykorzystaniem Twoich informacji przez wymienione wyżej podmioty i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nimi w razie jakichkolwiek pytań lub też wątpliwości dotyczących wykorzystania przez nich Twoich Danych Identyfikacyjnych Klienta.

Linki
W celi zwiększenia atrakcyjności strony oraz zaprezentowania produktów, którymi mógłbyś być zainteresowany, zamieszczamy linki do stron członków naszego Sojuszu Partnerów Biznesowych, dystrybutorów oraz Dealerów Harley-Davidson/Buell oraz innych stron osób trzecich. Po kliknieciu na taki link zostaniesz przekierowany poza obszar naszej strony na stronę wybranej przez siebie firmy bądź organizacji. Ponieważ Harley-Davidson/Buell nie posiada kontroli nad takimi stronami, pomimo istniejącego powiązania pomiędzy naszą stroną internetową a witrynami takich stron trzecich, zachęcamy do przejrzenia polityki prywatności takich stron. Jeżeli odwiedzisz stronę, która jest zalinkowana na naszej witrynie powinieneś zapoznać się z polityką prywatności takiej strony przez podaniem swoich Danych Identyfikacyjnych Klienta.

Zmiany w praktykach
Niniejsza Polityka Prywatności może od czasu do czasu ulegać zmianom, wszelkie informacje na ten temat zostaną zamieszczone tutaj. W wypadku dokonania istotnych zmian w naszej polityce prywatności zezwalających nam na szersze udostępnianie informacji, niż opisane w tej informacji lub też zezwalających na ujawnienie informacji o Tobie innym stronom trzecim, podejmiemy rozsądne kroki w celu wcześniejszego poinformowania o takich zmianach. Będziesz miał wtedy możliwość skontaktowania się z nami oraz zażądania zaprzestania wykorzystywania Twoich informacji dla celów marketingu bezpośredniego oraz udostępniania Twoich danych stronom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego.

Informacja prawna
Link do naszej informacji prawnej znajduje się w stopce na każdej ze stron serwisu www.harley-davidson.com oraz www.buell.com.